Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

מדיניות שימוש זו קובעת את תנאי השימוש בינך ובין אתר Jolini.co.il לפיה אתה יכול לגשת לאתר האינטרנט www.jolini.co.il (ולהלן: "האתר שלנו"). מדיניות שימוש זו חלה על כל המשתמשים והמבקרים באתר שלנו.

השימוש שלך באתר שלנו קובע כי אתה מקבל ומסכים לכל הכתוב בדף זה.

דרכי יצירת קשר עם העסק:
טלפון: 03-3727732

קניין רוחני

כל תוכן המופיע באתר, ובכללו, העיצוב, המידע, הנתונים, קוד המחשב, התוכנות, היישומים, הממשקים, התכנים, הפרסומים, התרשימים, הצילומים, הקבצים הגרפיים, התמונה, הקול, הווידאו וכל תוכן אחר המופיע בו (להלן: "התכנים"), שייכים ל-jolini.co.il / לאוס מדיה אינטרקטיב בע"מ (להלן: "Jolini"), והינם מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני בישראל ו/או בחו"ל.

השימוש באתר שלנו ו/או בתכנים ו/או ההסתמכות עליהם הינם באחריות המשתמש בלבד.

חל איסור להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או לשנות, בתמורה או שלא בתמורה, את התכנים באתר שלנו, כולם או מקצתם, ללא הסכמת Jolini לכך במפורש ובכתב, והכל בהתאם ובכפוף, בין השאר, לחוק זכות יוצרים 1911, לחוק זכות יוצרים התשס"ח–2007, לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 197, לפקודת זכות יוצרים ולדיני קניין רוחני אחרים. סימני המסחר המופיעים באתר שלנו שייכים ל- Jolini ואין לעשות בהם כל שימוש העלול לפגוע בזכויות Jolini.

הגדרה: אתרים חוקיים ובלתי חוקיים

"אתרים בלתי חוקיים" מוגדרים כ:

אתרים אשר מפרים חוק מקומי, לאומי או בינלאומי או תקנה, ו/או:
אתרים המפיצים, מקדמים או משפיעים בדרך לא חוקית, הונאה או מרמה, ו/או:
אתרים אשר מטרתם לפגוע בקטינים בכל דרך שהיא, ו/או:
אתרים המנצלים ביודעין נתונים, שולחים או מעלים כל חומר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות ריגול, או כל תוכנות מזיקות אחרות או קוד מחשב דומה שנועד לפגוע בפעולה של כל תוכנת מחשב לרעה, או חומרה, ו/או:
אתרים המעבירים או משיגים על מנת לשלוח כל פרסום לא רצוי או לא מורשה או כל חומר פרסומי, וכל צורה אחרת של שידול דומה (דואר זבל), ו/או:
אתרים המכילים כל חומר שהוא מגונה, פוגעני, מלא בשנאה, מיני במפורש, מהווה לשון הרע של אדם או עסק, מקדם אלימות, מקדם אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, מוגבלים, נטייה מינית או גיל, פוגע בכל זכות יוצרים, זכות או סימן מסחר של כל אדם אחר או עסק, המקדם כל פעילות בלתי חוקית או המסייע לקידום פעילות בלתי חוקית, מאיים, או הכולל התעללות או חדירה לפרטיות של אדם אחר, או שגורם מטרד או חרדה מיותרת.

"אתרים חוקיים" מוגדרים כ:

אתרים שאינם שייכים להגדרת "אתרים בלתי חוקיים".

שימושים מותרים:

 • הנך רשאי להשתמש באתר שלנו למטרות חוקיות בלבד.
 • הנך רשאי להפיץ לינקים (קישורים) לדפי האתר ולגרפיקה באתר ברשת האינטרנט באתרים חוקיים בלבד, כאשר כל לינק מכיל קרדיט וקישור לאתר Jolini.co.il.
 • הנך רשאי לצטט את תוכן האתר בתנאי שיינתן קרדיט לאתר jolini.co.il, לכותב המאמר הרלוונטי ויינתן לינק (קישור) לחיץ לדף ממנו נלקח התוכן, ובאתרים חוקיים בלבד.

שימושים אסורים

אתה לא יכול להשתמש באתר שלנו:

 • כדי להפיק תועלת מסחרית ללא אישור מפורש ובכתב מאת Jolini.
 • בכל דרך אשר מפרה כל חוק מקומי, לאומי או בינלאומי, או תקנה.
 • בכל דרך שאינה חוקית או במרמה, או שיש לה מטרה או השפעה בלתי חוקית או הונאה.
 • בכל דרך אשר מטרתה פגיעה או ניסיון לפגיעה בקטינים בכל אופן.
 • כדי לשלוח, לקבל ביודעין, להעלות, להוריד, להשתמש מחדש או להשתמש בכל תוכן באתר שלנו או כל חומר גרפי או כל חומר או מדיה אחרת ללא אישור מפורש שלנו, ובכתב.
 • כדי להעביר או להשיג על מנת לשלוח כל פרסום לא רצוי או לא מורשה או כל חומר פרסומי, וכל צורה אחרת של שידול דומה (דואר זבל).
 • כדי לנצל ביודעין את הנתונים, לשלוח או להעלות כל חומר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות ריגול, או כל תוכנות מזיקות אחרות או קוד מחשב דומה שנועד לפגוע בפעולה של כל תוכנת מחשב לרעה, או חומרה.
 • אינך רשאי לפרסם קישורים לאתר שלנו (jolini.co.il) באתרים בלתי חוקיים או אחרים המפרים תנאי שימוש אלו.

אתה גם מסכים:

לא לגשת ללא סמכות, להפריע, לגרום נזק או לשבש כל חלק של האתר שלנו, כל ציוד או שרת שבו האתר שלנו מאוחסן, כל תוכנה בשימוש של האתר שלנו, ו/או כל ציוד או ברשת או תוכנה בבעלות או בשימוש על ידי צד שלישי כלשהו.

שירותים אינטראקטיביים

אנו עשויים מעת לעת לספק שירותים אינטראקטיביים באתר שלנו, כולל, ללא הגבלה:

 • תגובות לדפי בלוג וחדשות
 • פורום
 • לוחות מודעות.

(וביחד: "שירותים אינטראקטיביים" או "שירות אינטראקטיבי").

אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת להעריך את כל הסיכונים האפשריים למשתמשים (ובפרט, לילדים) מצד שלישי כאשר הם משתמשים בכל שירות אינטראקטיבי הניתן באתר שלנו, וההחלטה אם השירות האינטראקטיבי מתאים לשימוש לאור סיכונים אלה היא שלנו בלבד. עם זאת, אנחנו לא מחויבים לפקח או לעקוב אחר כל שירות אינטראקטיבי שאנו מספקים באתר שלנו או אחר כל תוכן בו, ואנחנו לא אחראים לכל אובדן או נזק הנובע משימוש בכל שירות אינטראקטיבי באתר שלנו.

השימוש בכל אחד מהשירותים האינטראקטיביים שלנו על ידי קטין כפוף להסכמתו של ההורה או האפוטרופוס שלו, ועל ההורה או האפוטרופוס להיות מודע ולהסכים לתנאי השימוש הרשומים בדף זה.

סטנדרטים של תוכן

תקנים אלו חלים על כל תוכן וכל חומר (טקסט, תמונה, וידאו וכל מדיה אחרת) אשר אתה תורם לאתר שלנו ("תרומה"), ולכל השירותים האינטראקטיביים הקשורים אליו.

במהלך תרומת מידע לאתר שלנו, עליך לציית לתקנים הבאים. התקנים יחולו על כל חלק מתרומתך, כמו גם לכולה.

תרומות חייבות:

לציית לחוק החל בישראל ובכל מדינה בה מוצב התורם.

יש איסור על תרומות להכיל:

 • כל חומר המהווה לשון הרע של אדם.
 • כל חומר שהוא מגונה, פוגעני או מלא בשנאה, או מיני במפורש.
 • כל חומר המקדם אלימות.
 • כל חומר המקדם אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, מוגבלים, נטייה מינית או גיל.
 • כל חומר הפוגע בכל זכות יוצרים, זכות או סימן מסחר של כל אדם אחר או עסק.
 • כל חומר שיש בו הטעיה.
 • כל חומר המקדם כל פעילות בלתי חוקית או המסייע לקידום פעילות בלתי חוקית.
 • כל חומר מאיים, או הכולל התעללות או חדירה לפרטיות של אדם אחר, או שגורם מטרד, אי נוחות או חרדה מיותרת.
 • כל חומר שעלול להטריד, להרגיז, להביך או להרגיז כל אדם אחר.
 • כל התחזות לכל אדם, או סילוף זהות או השתייכות.
 • כל חומר הנותן את הרושם כי מקורו באתר שלנו, אם זה לא המקרה.

השעיה ושלילה

אנחנו נקבע, על פי שיקול דעתנו, בין אם חלה הפרת מדיניות שימוש באתר שלנו. כאשר הפרה של מדיניות זו תתרחש, אנו עשויים לנקוט בכל פעולה שאנחנו רואים לנכון.

אי עמידה במדיניות שימוש זו מהווה הפרה מהותית של תנאי השימוש באתר שלנו, ועלולה לגרום לכל אחת מהפעולות הבאות או כולן יחד:

 • איסור מידי, זמני או קבוע, של זכותך להשתמש באתר שלנו.
 • הסרה מידית, זמנית או קבועה של כל פרסום, או חומר שהועלה על ידך לאתר שלנו.
 • הנפקת אזהרה אליך.
 • הליכים משפטיים כנגדך להחזר של כל העלויות על בסיס שיפוי (כולל, אך לא מוגבל לעלויות מנהליות ומשפטיות סבירות) כתוצאה מההפרה.
 • צעדים משפטיים נוספים נגדך.
 • גילוי של מידע לרשויות אכיפת החוק בישראל כפי שאנחנו סוברים כי הכרחי.

אנו לא חבים באחריות לכל פעולה שננקטה בתגובה להפרת מדיניות שימוש זו. מדיניות זו אינה מוגבלת, ואנו עשויים לנקוט בכל פעולה אחרת שתיראה לנו סבירה ומתאימה.

מקום שיפוט

על תנאי שימוש אלה וכל דבר ועניין הקשור בהם או נובע מהם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלה או מהאתר שלנו, או מכל חוזה הנובע או קשור ל-Jolini הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל.

שינויים במדיניות השימוש

אנו עשויים לשנות את מדיניות השימוש בכל עת על ידי תיקון התוכן הרשום בדף זה. אנו מצפים מכם לבדוק דף זה מעת לעת ולשים לב לכל שינוי המחייב אותך באופן חוקי.

בברכה,
jolini.co.il

קידום אתרים בגוגל הסטודיו של קבוצת